Vendor Name*

Email*

Work phone*

Country*

City*

Website

Facebook

Instagram

Message

I agree with the Terms and conditions below

* Please also check for our email in your SPAM folder

DATE: 12 – 14 June 2020;

LOCATION: THE ART MUSEUM of Cluj-Napoca, Romania;

ORGANIZERS: RO TATTOO COMMUNITY & BASTATTOO;

PRICE: 200 euro / per space (1 space 2m X 2m);

RULES FOR PARTICIPATION:

All attending vendors are kindly asked to register on our official website. Depending on availability, the vendors will receive an admission form. Upon filling in the form, attending vendors will have to pay 50% of the admission fee, the rest of the cost being paid at the start of the Event.

There are NO REFUNDS, regardless of cancellations or non-attendance.

All vendors will receive the space after they will present an ID card.

Each vendor has the right to an assistant/space who will have full access over the duration of the Event, free of charge.

All registered participants at the event, performing services for a fee, are required to issue receipts.

The organizers are not responsible for any fraud or illegalities made by vendors.

AT THE LOCATION:

No smoking allowed;

Illegal drugs and controlled substances will not be permitted;

No animals/ pets;

Service animals are allowed in areas where no tattooing or body piercing are being performed.

Each vendor is responsible to maintain a clean environment at their space.

We reserve the right to modify the terms and conditions of the event. Any changes will be displayed on the event’s website, immediately.

Thanks for your interest!

DATA: 12 – 14 Iunie 2020;

LOCAŢIE: MUZEUL DE ARTA Cluj-Napoca, România;

ORGANIZATORI: RO TATTOO COMMUNITY & BASTATTOO;

PREŢ: 200 euro / spaţiu (1 spaţiu – 2m X 2m)

REGULI DE PARTICIPARE:

Toţi comerciantii dornici să participe la eveniment sunt rugaţi să se înscrie pe site – ul nostru. În funcţie de locurile disponibile, aceştia vor primi răspunsul cu datele bancare unde va trebui achitat un avans de 50% din totalul taxei de participare, restul sumei urmând a fi achitată la începerea evenimentului.

Anularea înscrierii sau neprezentarea la eveniment atrage după sine pierderea avansului achitat.

Participanţii înscrişi la eveniment trebuie să prezinte actul de identitate pentru preluarea spaţiului.

Fiecare comerciant înscris la eveniment are dreptul la un asistent / spaţiu, care va beneficia de intrare liberă pe toată perioada evenimentului.

Participanţii înscrişi la eveniment, care prestează servicii contra unui preţ, au obligaţia să emită bonuri fiscale.

Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru fraude sau ilegalităţi realizate de către comercianţii înscrişi la eveniment.

 

ÎN INCINTA LOCAŢIEI ESTE INTERZIS:

Fumatul;

Consumul de substanţe stupefianate;

Accesul cu animale;

Animalele – călăuză au voie doar în ariile unde nu se execută tatuaje sau piercing – uri.

Fiecare comerciant este responsabil de păstrarea curăţeniei în spaţiul său.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica termenii şi condiţiile evenimentului. Orice modificare va fi afişată pe site – ul evenimentului, imediat.

Vă mulţumim pentru interes!